پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارتباط با ما

آدرس:اصفهان-خیابان رودکی-اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان-کدپستی: 8176763337
پست الکترونیک:

ostanha0311@mefa.gov.ir

es.mefa@chmail.ir

ردیف سمت شماره تلفن
1
دفتر مدیرکل
9 - 37755668
2
معاون نظارت مالی و رییس خزانه
37862102
3
معاون اقتصادی
36272137
4
معاون توسعه مدیریت و منابع
37861602
5
اداره حراست
37750161-2
6
واحد حقوقی
37862097
7
ذیحسابی
37861605-6
8
رییس اداره خزانه
37862105
9
اداره روابط عمومی
37862096
10
دبیرخانه سهام عدالت
36252056
11
اداره اموال و اوراق بهادار
37861514
12
اداره تمرکز و تلفیق حسابها
37862107
13
اداره نظارت مالی
37862103
14
کارشناسان اقتصادی
36252056
15
گروه فناوری اطلاعات
37861607
16
اداره امور اداری و تدارکات
37861610
17 دورنگار 37861888
18 تلفن گویا 37861517-21
19 پیامک 1000002240242

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0