دوشنبه, 28 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۲:۳۵:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۸۲۲۸۱
برگزاری سومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان در سال 98
سومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با حضور کلیه اعضا در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان سومين نشست ستاد تجهيز درآمد استان در سال جاري برگزار گرديد.

علی صبوحی مدیرکل اموراقتصادی و دارایی و دبیر ستاد تجهیز درآمد استان اظهار داشت به منظور استفاده حداکثری استان از ظرفیتهای قانون بودجه از جمله جزء 1 و2 بند ه تبصره 12 در خصوص مولد سازی و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی ، اهمیت موضوع در جلسه ذیحسابان تاکید و مقرر شد ثبت كليه اموال غير منقول توسط دستگاههاي اجرايي در سامانه سادا پیگیری و ذيحسابان از پرداخت هزينه قبوض و تعميرات و نگهداري املاکی كه در سامانه سادا ثبت نشده اند جلو گیری نمایند. 

وی در ادامه ضمن بررسي مبلغ پيش بيني درآمدهاي استاني در سال 1398 اظهار داشت مبلغ مصوب استاني به ميزان 98.721.740 ميليون ريال مي‌باشد كه  نسبت به سال گذشته 39 درصد رشد داشته است  و نسبت به رشد متوسط ساير استانها كه به ميزان 35 درصد بوده بالاتر می باشد.

علی صبوحی بیان داشت: وصولي درآمد استان در ارديبهشت ماه سال جاري مبلغ 3.992.415 میلیون ریال که سر جمع درآمدهاي استان در دوماهه اول سال جاري به مبلغ  5.803.079 ريال مي باشد كه  نسبت به مدت مشابه سال قبل بيست و دو درصد رشد داشته است. و عدم تحقق نسبت به ميزان مصوب سال جاری65 درصد مي‌باشد.

دکتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئیس ستاد درآمد استان براستفاده از ظرفیت های قانون بودجه از جمله بند (و) تبصره 5 موضوع اسناد تسویه خزانه و تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 تاکید و بر مديريت هزينه در دستگاههاي اجرايي و بررسي  اين امر مهم از طريق ذيحسابان و مديران مالي دستگاهها اجرایی پرداخت.

 وی ضمن تشريح تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 اذعان داشت دستگاههاي اجرايي مكلفند از محل منابع بودجه كل كشور تمهيدات لازم براي اجراي طرحهای جديد ، نيمه تمام و درحال بهره برداري از طريق انعقاد قرارداد واگذاري و يا مشاركت با بخش خصوصي بعمل آورند.

رئیس ستاد درآمد استان اظهار داشت واگذاري طرحهاي نيمه تمام و مشاركت با بخش خصوصي براي تكميل آنها گامي در جهت خدمت رساني به مردم و البته راهي براي تامين مالي اجراي اين طرحها مي‌باشد. که با توجه به چشم انداز قيمت نفت و شرايط تحريم ، واگذاري طرحهاي عمراني به بخش خصوصي از راهبردهاي اصلي دولت براي كاهش كسري بودجه است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0