نام زیرپورتال : اصفهان

1396/3/20 شنبه

برگزاری دومین جلسه ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی استان اصفهان

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان گفت: از بین پروزه های مورد اشاره ، دو پروژه استقرار و توسعه خزانه داری الکترونیک و مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت در حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تعیین گردیده که وضعیت اقدامات صورت گرفته در زمینه برش استانی تعریف شده در سال گذشته برای این دو پروژه توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مطلوب بوده و امیدواریم در سال 1396 نیز بتوانیم به آن بخش از هدف گذاری تعیین شده ، نائل گردیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان ، دومین گردهمائی ذیحسابان و معاونین ذیحساب استان اصفهان در سال 1396، در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.
در ابتدا علی صبوحی مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان، بر رعایت نظم و انضباط اداری تأکید کرده و ابراز امیدواری نمودند که همگی بتوانیم از فیوضات این ماه عزیز بهره مند گردیم.
ایشان با اشاره به بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در قانون مذکور و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت ، بر مستندسازی اموال غیرمنقول کلیه دستگاه های اجرایی و ثبت کامل اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (سادا) ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه ، تأکید نموده و افزود: امیدواریم با تلاش و همت دستگاههای اجرایی استان و پیگیری ذیحسابان ، بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده در قانون مذکور نائل گردیم .
ایشان با توجه به 14 پروژه اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 96 که در چارچوب اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعریف گردیده و مورد تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفته ، افزود: از بین پروزه های مورد اشاره ، دو پروژه استقرار و توسعه خزانه داری الکترونیک و مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت در حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تعیین گردیده که وضعیت اقدامات صورت گرفته در زمینه برش استانی تعریف شده در سال گذشته برای این دو پروژه توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مطلوب بوده و امیدواریم در سال 1396 نیز بتوانیم به آن بخش از هدف گذاری تعیین شده ، نائل گردیم.
سپس علی اصغر شریفی معاون نظارت مالی ، به بیان گزارشی از وضعیت وصول درآمدها و منابع پرداختی به استان در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سالجاری اشاره داشته و افزود: برای درآمدهای استان ، رشد 2 درصدی نسبت به سال گذشته پیش بینی گردیده که تا پایان اردیبهشت سالجاری حدود 56% عدم تحقق وجود دارد که با توجه به مشکلات موجود در ابتدای سال ، امیدواریم بتوانیم در ماههای آینده این عدم تحقق را پوشش بدهیم .
همچنین در خصوص منابع پرداختی به استان با توجه به افزایش 24 درصدی در بخش اعتبارات هزینه ای و افزایش 15 درصدی در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی نسبت به سال 1395 ، تا پایان اردیبهشت ماه حدود 43/16% تخصیص و دریافتی بابت حقوق و حدود 15% تخصیص و دریافتی بابت سایر اعتبارات هزینه ای داشته ایم که معادل همین رقم نیز بین دستگاههای اجرائی استان توزیع گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^