پیوندها

تحقیقات اقتصادی

الف – گزارش های دوره ای :
1-گزارش های دوره ای به صورت فصلنامه تحت عنوان گزارش اقتصادی استان هر سه ماه یکبار

2- گزارش های دوره ای به صورت سالانه تحت عنوان گزارش عملکرد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان هر سال یکبار

ب – گزارش های موضوعی (مجموعه ای از عناوین برای نمونه)
1- تحلیلی بر صنعت گردشگری و توریسم در سطح ملی و فراملی

2- دولت و مسکن اقشار کم درآمد                           

3- آمار و برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران

4- بررسی تأثیر کسر بودجه بر پس انداز در اقتصاد ایران

5- عوامل فزاینده فرار مالیاتی

6- نگرشی بر مسائل قرض الحسنه در استان اصفهان

7- بررسی وضعیت مسأله تورم در ایران و ترکیه

8- سیمای اقتصادی شهرستانهای استان با رویکرد آمایش سرزمین

9- پس انداز و شکل های متفاوت آن

10- بررسی تغییرات نرخ بهره و آثار و پیامدهای آن

11- تحلیلی بر افزایش دستمزد کارگران

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^