پیوندها

گزارشات اقتصادی
گزارش اقتصادی سال 96 استان اصفهان
بررسی شاخص کل بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری استان اصفهان(اسفند 97)
بررسی شاخص کل بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری استان اصفهان(فروردین 98)
بررسی شاخص کل بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری استان اصفهان(اردیبهشت 98)
گزارش بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی (جلد دوم)
نمایار ماهانه (اسفند 97)

نمایار ماهانه (فروردین 98)
نمایار ماهانه (اردیبهشت 98)
نمایار ماهانه (خرداد 98)
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^