پیوندها

دستور العمل بروزرسانی

دستورالعمل به روز رسانی پورتال

هدف:

  • ارائه یک روال ساده و شفاف درخصوص ایجاد تغییرات در اطلاعاتی که از طریق پورتال در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد.

مسئولیت ها:

  • مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده اداره روابط عمومی می باشد.

زمان اجرا:

  • این فرآیند هر زمانی که یک واحد درخواست ایجاد فرم یا به روزرسانی فرم های موجود و یا مطلبی را جهت اطلاع رسانی عموم داشته باشد اجرا می گردد و یا سامانه ای طراحی گردد و نیاز باشد برای استفاده ارباب رجوع در سایت گنجانده شود.

خروجی فرآیند:

  • خروجی این فرآیند یک پورتال دقیق و به روز خواهد بود.

شرح روش:

  1. درخواست ایجاد فرم از طریق ارائه نمونه ای از فرم و معرفی یک نماینده به اداره روابط عمومی ارسال می گردد.
  2. طی جلسه ای درخواست تحلیل می گردد و جزئیات و فیلدهای مورد نیاز توسط اداره روابط عمومی و واحد درخواست کننده مشخص می شود.
  3. ایجاد فرم توسط کارشناس اداره روابط عمومی
  4. بارگذاری فرم بر روی پورتال پس از تائید نماینده واحد مربوطه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^