پیوندها


* نام و نام خانوادگی * واحد محل خدمت
وضعيت استخدامي * تلفن تماس
* تاریخ
* عنوان پیشنهاد
روش فعلي * روش پیشنهادی
* مزایای روش پیشنهادی امكانات مورد نياز
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^