پیوندها

فرم پیشنهادات فردی

نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني
واحد محل خدمت وضعيت استخدامي
تلفن تماس تاريخ
عنوان پيشنهاد روش فعلي
روش پيشنهادي مزاياي روش پيشنهادي
امكانات مورد نياز
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^