پیوندها

فرم پیشنهادات فردی

* نام و نام خانوادگی عنوان پست سازماني
* واحد محل خدمت وضعيت استخدامي
* تلفن تماس * تاریخ
* عنوان پیشنهاد روش فعلي
* روش پیشنهادی * مزایای روش پیشنهادی
امكانات مورد نياز
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^