پیوندها

فرم هاي مورد نياز اداره هماهنگي و تلفيق حسابها

ورود به سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما) به آدرس: http://10.24.78.30 بر روی شبکه دولت

ورود به سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی سادا به آدرسhttp://sada.mefa.ir 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^