پیوندها

شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
برای دریافت شناسنامه مربوط به هر خدمت بر روی آن کلیک کنید

نام خدمت کد خدمت

حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۴۵۰۰۰

نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی

 ۱۰۰۱۱۱۵۸۰۰۰

 صدور انواع مجوز های مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی

 ۱۰۰۱۱۱۵۷۰۰۰

صدور مجور شماره گذاری خودروهای خریداری شده

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۰

صدور مجور تغییر مالکیت خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۱

صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۲

صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودورهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۳

صدور سند فروش خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۴

 صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی

 ۱۰۰۳۱۱۵۷۱۰۵

 توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

 ۱۰۰۱۱۱۳۲۰۰۰

رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل

 ۱۰۰۱۱۱۴۷۰۰۰

بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط
بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی

1001144000

مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

 ۱۰۰۱۱۱۴۰۰۰۰

تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن

 ۱۰۰۱۱۱۵۳۰۰۰

پرداخت حقوق کارکنان دولت

۱۰۰۱۱۱۳۹۰۰۰

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۱۰۰۱۱۱۳۸۰۰۰

پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)

۱۰۰۱۱۱۵۶۰۰۰

دریافت و پرداخت سپرده دستکاههای اجرایی

اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

۱۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰

دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی

۱۰۰۱۱۱۳۷۰۰۰

استرداد وجوه اشتباه واریزی

۱۰۰۱۱۱۴۹۰۰۰کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^