پیوندها

فرم پیشنهادات گروهی

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه
نام و نام خانوادگي نماينده گروه
عنوان پست سازماني اعضاي گروه
واحد محل خدمت اعضاي گروه
وضعيت استخدامي اعضاي گروه
تلفن تماس نماينده گروه
تاريخ نماينده گروه
عنوان پيشنهاد
روش فعلي
روش پيشنهادي
مزاياي روش پيشنهادي
امكانات مورد نياز
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^