پیوندها

راهنمايي

براي ارسال شكايات و مشكلات بايد بخشهاي نام ونام خانوادگي را تكميل نموده و در بخش توضيح نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا شكايت مورد نظر اقدام نماييد.
بديهي است درصورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده به درخواست شما ترتيب اثر داده نخواهد شد.

                                                                                                                          اداره روابط عمومي

 

ارسال شكايات و مشكلات

* نام فرستنده
* پست الكترونيكي
* تاريخ
* عنوان مساله
* توضيح
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^