اخبار استانی
تجلیل بازنشستگان
1397/6/18 يكشنبه برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان همزمان با 25 ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان مراسم تجلیل از بازنشستگان اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.